Prof. Dr. Mustafa Seçil


 
1970’de Eskişehir’de doğdu. Eskişehir Anadolu Lisesi’nden 1988 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce programından 1994'te mezun oldu. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine hak kazandı. Radyoloji uzmanlık eğitimini 1998’de tamamladı, aynı bölümde uzman olarak çalışmaya başladı, 2001 yılında Yard. Doç. olarak öğretim üyeliğine atandı. Doçentlik sınavını 2002 yılında kazandı. Şubat 2008’de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı’nda Profesörlük görevine atandı. Halen aynı görevdedir.
 
Abdomen Radyolojisi, Ultrasonografi ve Doppler ultrasonografi alanında çalışan Prof. Dr. Seçil’in uluslararası dizinlerce taranan dergilerde 2100'den fazla atıf almış 150'den fazla makalesi, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş çok sayıda bildirisi ve davetli konuşması bulunmaktadır.
 
Halen yürütmekte olduğu görevler arasında Avrupa Radyoloji Sınav Komisyonu CORE koordinatörlüğü ve Tıbbi Ultrasonografi Derneği Başkanlığı yer almaktadır.
 
Temel Ultrasonografi ve Doppler adlı kitabı 2008 yılında, Ürogenital Radyoloji adlı kitabı 2011 yılında yayımlanmıştır. Temel Ultrasonografi ve Doppler adlı kitabı 2011 yılında TÜBA Telif Eser Ödülü'nü kazanmıştır. Eserin 2013 yılında 2. baskısı, 2021 yılında 3. baskısı yayımlanmıştır. Ürogenital Radyoloji kitabı da 2012 yılında TÜBA Telif Eser Ödülü'nü kazanmıştır.
 
Diagnostic and Interventional Radiology dergisinde Baş Editör olarak görev yapmaktadır.